.

Law Firms Innovation Officer Services

עולם הליגל אופריישנס (Legal Operations) מתפתח והולך בעולם. בארצנו הוא עדיין בחיתוליו, אולם התהליכים שאירעו לאחרונה גרמו להתעוררות ולקפיצת מדרגה בתחום ובביקוש לשירותים. מעניין לראות שבעוד שארגונים וחברות מבינים את הערך המוסף ומתחילים להטמיע תהליכי עבודה וטכנולוגיה שהופכת את המחלקה המשפטית ליעילה וממצבים אותה בלב העשייה העסקית – הרי שבמשרדי עורכי דין קיימת שמרנות וסטגנציה.

הסיבות לכך מגוונות ורבות, אולם התוצאה ברורה – הביקוש ליעילות והוזלת השירותים גובר מצד הלקוחות, שכר הטרחה נשחק והעלויות התפעוליות רק תופחות. בדיוק מסיבה זו, פתחנו שירות ראשון מסוגו בישראל של שירותי ייעוץ וחדשנות למשרדי עורכי דין.

  • מתי בפעם האחרונה ערכתם אנליזה לגבי התפוסה האמיתית של המשרד והיכן (וכיצד) ניתן לחסוך?
  • כמה זמן מתבזבז על חיפוש "מיושן" של חומרים – ומה הייתם יכולים לעשות בזמן הזה?
  • מתי חשבתם על יצירת מקורות הכנסה נוספים והתאמה לשוק המשתנה?
  • היכן ניתן לחסוך ולייעל, על מנת לקבל עבודה נוספת ולצמוח?
  • אילו תהליכי עבודה דורשים רביזיה, על מנת שלא לבזבז זמן ומשאבים לחינם?
  • איזו טכנולוגיה מתאימה ויכולה להועיל למשרד (בשונה מטכנולוגיה שמסרבלת את העבודה)?

התשובות לשאלות הללו עומדות בלב השירותים של מחלקת החדשנות למשרדי עו"ד, שירותים שמעניקים פתרון ייחודי למשרד, לצרכיו ולאסטרטגיה שלו, כל זאת – ללא עלויות קבועות, ללא תקורות הכרוכות בהעסקה של קצין חדשנות למשרד עורכי הדין, ועם עם גמישות מלאה ומתן שירותים נטולי אילוצים "פנים ארגוניים".