החברה המובילה בתחום מיקור החוץ של שירותים משפטיים בישראל

מיקור חוץ של שירותים משפטיים (Legal Resourcing) משמעו האצלת עבודה משפטית אל עו״ד או ארגון חיצוני המסוגל לבצע את העבודה בסטנדרטים גבוהים ובעלות אטרקטיבית. חברת lawflex הנה חלוצת ה׳מיקור משפטי׳ (flexible legal resourcing) או ׳השירותים המשפטיים הגמישים׳, בישראל.

17 +
שפות
60
סמכויות שיפוט
550 +
עורכי דין

איכות
ללא
פשרות.

מיקור חוץ של שירותים משפטיים הינו חלק ממגמה חוצת גבולות בעולם המשפט. פירמת או מחלקת עורכי דין יכולה לפנות אל lawflex לשם האצלת משימה משפטית, החל מפרויקט נקודתי ועד לטיפול מלא בתיק.

חברת לאופלקס יכולה לסייע במגוון רחב של תחומי עיסוק, בדגש על צורך בעורכי-דין בתחום התמחות שהמשרד אינו מתמקצע בו, לרבות ליטיגציה, גילוי מסמכים אלקטרוני, תהליכי בדיקת נאותות רחבים, ועוד.

מיקור חוץ של עבודה משפטית – התפריט לחסכון במשאבים במשרדי עו"ד

מיקור חוץ של עבודה משפטית או באנגלית Legal Process Outsourcing (LPO) הינו מודל משפטי ובמסגרתו יועצים משפטיים בחברות ומשרדי עורכי דין מאצילים חלק מהעיסוק המשפטי

מאמר

שירות משפטי גמיש - מהפכה גלובאלית בעיצומה

במהלך חצי מאה, בין התינוק הראשון של דור הבייבי-בום )1946 ,) לבין התינוק האחרון המוגדר ׳מיליניאל׳ )2000 ,)שינה המקצוע המשפטי את צביונו. מגילדה סגורה מסורתית ומצומצמת בממדיה, המקצוע הפך סקטור גלובאלי, דינמי, תעשייתי.

עורך הדין

העלייה המשפטית

במציאות של גלובליזציה, ידע וניסיון ביותר מסמכות שיפוט אחת הם מצרך מבוקש. כיצד יכולים עורכות ועורכי דין שהם עולים חדשים להשתלב בתחום המשפט בארץ?

הפרקליטים