אתי ינאי-נוה

יועצת משפטית, חברת אפלייד מטריאלס ישראל

עבודה מול רמה ממונה

חייו המקצועיים של היועץ המשפטי בחברה רצופים מפגשים עם גורמים שאינם משפטנים. חלקם בכירים יותר, חלקם בכירים פחות, חלקם בכירים מאוד. המכנה המשותף לכל המפגשים הללו הינו שכולם מצפים לקבל הכוונה משפטית אשר תקדם את עבודתם בחברה, אולם היעוץ המשפטי לדרג הממונה שונה במהותו מההכוונה המשפטית אשר ניתנת לדרגים הנמוכים יותר.

מחד, על היועץ המשפטי לשמור על מערכת יחסים טובה ופתוחה עם הממונה עליו, לאו דווקא ממניעים אישיים של היועץ המשפטי, אלא על מנת לאפשר תקשורת, שקיפות ועבודה נכונה בחברה. מאידך, לא תמיד ניתן לתמוך או להצדיק משפטית את שאיפותיו של הממונה, בפרט במקרים בהם מדובר בנטילת סיכון מוגבר תוך כדי פעולה שאינה עומדת בקנה אחד עם עמדתו המקצועית של היועמ"ש.

הכלל המנחה בכל סיטואציה, אליו מומלץ לכל יועץ משפטי להיצמד בשעת התלבטות, הינו טובת החברה. ודוק, הכוונה כאן הינה לטובתה של החברה כישות עצמאית וכשלם הגדול מסך חלקיו. טובת החברה אין משמעותה טובת ההנהלה, או העובדים, או הדירקטוריון, או אפילו טובת בעלי המניות, שכן לכל אחד מהגורמים המוזכרים לעיל יכול להיווצר ניגוד עניינים בין טובתו האישית לטובת החברה.

לרב טובת החברה תבוא לידי ביטוי במנעד החלטות סבירות אשר ניתן לקבל, ולאו דווקא רק באפשרות פעולה אחת ויחידה, כאשר במכלול השיקולים יהא על הממונה לפעול במסגרת חוות הדעת המשפטית אשר ניתנה על ידי היועץ המשפטי. יחד עם זאת, ללא ספק אחד הרגעים המורכבים בדרכו המקצועית של היועץ המשפטי הפנימי הוא הרגע בו היועץ המשפטי מזהה כי הממונה עליו, שהינו במרבית המקרים מנכ"ל החברה, מתכוון לסטות מגדר הסביר ולפעול בניגוד לטובת החברה. במקרה כזה תפקידו של היועץ המשפטי להרים דגל אדום, להכווין את הממונה חזרה אל טווח ההחלטות העומדות בקנה אחד עם טובת החברה, ובמקרה שהדבר אינו מסתייע עליו לפנות בדיווח מסודר ומתועד של ההתרחשות לגורם הבא בסולם ההיררכיה. במקרה שהממונה הינו המנכ"ל, הרי שפנייתו של היועץ המשפטי תהיה לדירקטוריון החברה.

נתון נוסף אשר חשוב להדגיש במסגרת הדיון במערכת היחסים בין היועץ המשפטי לממונה, הינו כי ה"לקוח" היחיד של היועץ המשפטי הפנימי של החברה זו החברה. כך, למרות מערכת היחסים המיוחדת בין היועץ המשפטי לממונה עליו בחברה, על היועץ המשפטי לוודא כי השיקולים הנשקלים על ידו בביצוע תפקידו הינם שיקולי טובת החברה בלבד, וכי במידה והממונה מעוניין ביעוץ משפטי פרטני עליו לקבלו מעורך דין אחר שאינו היועץ המשפטי של החברה.