גל וינגולד

יועצת משפטית ראשית, חברת GSK

בחירת משרד עורכי דין חיצוני

בחירת משרד עורכי דין חיצוני מונעת משיקולים רבים ומשתנה, בין היתר, בהתאם לסוג החברה ותחום עיסוקה, גודל המחלקה המשפטית, התמחויות עורכי הדין במחלקה וכפועל יוצא, הצרכים השונים מהמשרד החיצוני.

כך, הבחירה עשויה להשתנות במצב בו נדרשת לך עורכת דין שמתמחה בתחום עיסוק ספציפי שמחייב מומחיות או משתנה ומתעדכן תכופות, לבין מצב בו הפניה למשרד חיצוני נעשית מאחר שהיועצת המשפטית הפנימית אינה זמינה לטיפול בנושא, לאור סדרי עדיפויות פנימיים.

כיועצת משפטית בחברה רב לאומית, נוסף על מקצועיות, זמינות, שירותיות וכמובן כימיה, קיימת חשיבות רבה ליכולת עורכי הדין החיצוניים לספק את השירות באנגלית, הן בכתב והן בעל פה.

בנוסף, יש ערך רב ליכולת המשרד החיצוני לספק מענה רחב בתחומים ובסוגיות משפטיות שונות ("One stop shop"). לרבות מהחברות יש הליך מורכב וארוך של התקשרות עם ספק חיצוני. התקשרות עם משרד אחד שמסוגל לתת שירות איכותי בתחומים רבים, מאפשרת מתן מענה מיידי ודחוף, כפי שלרוב נדרש מהמחלקה המשפטית, מבלי להידרש להליך המורכב של התקשרות עם משרד נוסף ומייעלת את עבודת היועצת המשפטית, כך שנמנע העיסוק הטכני הכרוך בהתקשרות נוספת כאמור.

נקודות משמעותיות נוספות שכדאי להביא בחשבון בבחירת משרד עורכי דין חיצוני ולא תמיד זוכות להתייחסות:
• פרטיות ואבטחת מידע – משרד עורכי הדין החיצוני, ממהות השירות שהוא מספק, חשוף למסמכים סודיים ורגישים עסקית ופעמים רבות אף למידע אישי ביחס לעובדים או לקוחות החברה. כחלק מהליך בחירת המשרד החיצוני, חשוב לבדוק את מדיניות הפרטיות ויכולות אבטחת המידע של המשרד ואף לעגן חובות אלו בהסכם ההתקשרות, כמו גם לאכוף את החובה להשיב/להשמיד מסמכים אלו בתום ההתקשרות.

• שכר טרחה והוצאות – מרבית משרדי עורכי הדין החיצוניים גובים שכר טרחה במודל שכר שעתי. עם זאת, מזה מספר שנים מתחזקת הדרישה לזנוח את מודל שכר הטרחה השעתי לטובת הסדרי שכר טרחה אלטרנטיביים. ההסדר המוכר הוא הסדר ריטיינר, אך יש גם הסדרים נוספים שראוי לשקול כגון הסכמה מראש על סכום גלובלי, תחשיב משוער של כל אחד משלבי הפרויקט ותמחורו בנפרד ועוד. בנוסף, מומלץ להסדיר בהסכם ההתקשרות את נושא ההוצאות ובעיקר מהן ההוצאות בהן החברה לא מוכנה לשאת.

טיפ לסיום, מקצוע היועצת המשפטית הפנימית עשוי להיות בודד לעיתים (מבחינה מקצועית). כאשר התייעצות עם עורכי הדין החיצוניים מסייעת בהקשר זה, סימן שבחרת נכ