ויויאן גולדשטיין

יועצת משפטית ראשית, חברת נטפים בע"מ

עבודת היועץ המשפטי בשווקים גלובליים

שירות משפטי, אשר נועד לשרת חברה הפועלת גלובלית, דורש גישה ניהולית מגוונת ודיפרנציאלית, מחד, יחד עם שימור אחדות וקוהרנטיות מקצועית, מאידך.

שני האתגרים העיקריים שעמדו בפני היו, (1) לבנות, לנהל ולטפח צוות של עורכי דין היושבים במדינות שונות ובעלי תרבויות שונות, ו (2) – לתת את השירות המשפטי הטוב ביותר לחברה הפועלת בכל חלקי הגלובוס ובמודלים עסקיים מגוונים. אנסה לפרט בקצרה, כיצד אפשר להצליח בשני האספקטים הללו בעבודה מול שווקים זרים.

כמו בכל דבר בחיים, הסוד הוא האיזון – שימת לב לייחודה של כל טריטוריה והצרכים המשפטיים שלה מחד (למשל המודל העסקי השכיח באותה מדינה, רמות מעורבות ממסדית והשלכותיה, רגולציה, חקיקת עבודה מגוונת, חקיקת מכרזים שונה), וההבנה מאידך, כי הצוות המשפטי נדרש לתת שירות קוהרנטי לאותה חברה ממש, לה יש ערכים ומטרה (PURPOSE) אחידים. לא אחת העקרונות העומדים בבסיס תחומי משפט מסוימים במקומות שונים, דומים ובמקרים אלה –חשוב וכדאי לשמור על אחידות בתוכן השירות, על מנת לצמצם סיכונים ולחסוך משאבי זמן וכסף.

גייסנו עורכי דין מקומיים במרכזים העסקיים המהותיים של החברה ו/או בטריטוריות בעלות מודל עסקי מורכב או בעלות רמת הסיכון הגבוהה ביותר. יכולת התמיכה הזו היא לא רק הכרח משפטי (הבנה בדין המקום והמערכת המשפטית המקומית) אלא גם יתרון אסטרטגי, הנותן שירות זמין ומהיר של עו"ד "בן המקום", קרוב להנהלה המקומית והשוק. כמו כן, מדינות שונות נוקטות גישות שונות בתחומי משפט ומסחר. ישנן מדינות מרובות רגולציה, כאלה המאמצות תקינה חדשה במהירות וכאלה הכפופות לדין אזורי בנוסף לדין המדינה (אירופה). עו"ד מקומי הוא יתרון לכל אחד מאלה.

כאמור את השונות והדיפרנצליות יש לאזן באחידות בתחומים מסויימים.

רמה מקצועית גבוהה, שימת דגש חזק על שירותיות, מצוינות והכרת עסקיה של החברה – הכרחיים. בנוסף, כל עוה"ד במחלקה, ללא קשר היכן הם יושבים, הם חלק מאותו ארגון, מדווחים ליועצת המשפטית הראשית, שותפים לאותן הדרכות, תכניות פיתוח, ןתוכניות משוב. כמו כן, המחלקה מייצרת נהלי עבודה אחידים ומסמכים משפטיים/מסחריים זהים, על מנת לחסוך זמן וכסף.

פן חשוב נוסף במתן שירות משפטי גלובלי מיטבי הוא, התייעצות עם עורכי דין חיצוניים-מקומיים. יצירת שיתופי פעולה עם עו"ד מקומיים בעלי מוניטין מאפשרת שירות מקצועי ומהיר גם במערכות משפטיות שאינן מוכרות לנו, תוך הבטחת ציות לחוקים ו