יפעת אביטל

יועצת משפטית בכירה, חברת ZIM

בחירת יועץ משפטי חיצוני

יועצים משפטיים פנימיים נדרשים לרוב לעסוק במגוון רחב של נושאים ותחומי משפט הדורשים מומחיות, ידע וניסיון. חלק מהידע נרכש עם הזמן אך מדי פעם, יש צורך במומחיות בתחומי משפט ייחודיים או בסוגיות מורכבות הדורשות מיומנות או מומחיות נוספת.

יועץ משפטי חיצוני עם המומחיות הנדרשת יכול לסייע לגשר על פערי הידע והניסיון המשפטי החסר בארגון. היועץ הפנימי אינו מתייתר אלא, תפקידו יתמקד בהכוונת היועץ החיצוני, כדי לתת מענה ההולם את צרכי הארגון.

יתרונות וחסרונות ביעוץ משפטי חיצוני:
בין היתרונות:
1. מומחיות משפטית בקשת רחבה של תחומי משפט;
2. פרספקטיבה אובייקטיבית חיצונית, המנותקת מגורמי ההשפעה הפנים ארגוניים;
3. גמישות והתאמה במגוון הנושאים המשפטיים והיקף הצוותים הנדרשים לטיפולם;
4. תמיכה בניהול הליכים משפטיים בבתי משפט ובפתרון סכסוכים.
בין החסרונות:
1. עלות: ליעוץ משפטי חיצוני יש עלות לא מבוטלת וחשוב לבחון את העלות מול התועלת בסיוע החיצוני;
2. חוסר היכרות עם הארגון והצרכים הייחודיים שלו;
3. אינטרסים מנוגדים וזמני המענה: היועץ החיצוני מייצג בו זמנית מספר רב של לקוחות. ייצוג מקביל של ארגונים עם אינטרסים מנוגדים לארגון או, עומס לקוחות גדול מדי עשויים להשפיע על איכות הסיוע;
4. השענות רבה מדי על שירותי יועצים משפטיים חיצוניים עשויה להעביר את מוקד קבלת ההחלטות לגורמים חיצוניים לארגון.

איך בוחרים את היועץ המשפטי החיצוני המתאים ביותר לארגון?
• גודל משרד עורכי הדין החיצוני, תחומי מומחיות, הצלחות והמלצות –חשוב לבחון האם למשרד החיצוני יש היכרות וניסיון עם השוק הספציפי בו פועל הארגון. האם יש ממליצים הרלוונטיים לארגון שלנו? האם יש למשרד החיצוני עמיתים למתן סיוע בינלאומי (ככל שיידרש)?
• תקשורת והתאמה כללית – תקשורת טובה עם היועץ החיצוני והבנת צרכים, חיוניים לקבלת שירות ותוצר משפטי טוב, במסגרות הזמן הרצויות לארגון.
• מבנה העלויות ושכר הטרחה המשולם – חשוב לכמת את מספר שעות העבודה הצפויות מהיועץ החיצוני ואת מורכבות העבודה שבפניו. לעיתים יהיה נכון יותר לקבוע מחיר קבוע למספר שעות מוגדר ולעיתים תעריף שעתי מוזל. גם שילוב של השניים אפשרי.
• תקציב המחלקה המשפטית – ההחלטה האם להתמקד במשרד חיצוני גדול, בינוני או קטן, נגזרת הרבה פעמים משיקולי תקציב. חשוב לשקול עלות מול תועלת והערך מוסף שיש למשרד החיצוני.
עבור יועצים משפטיים פנימיים, יועץ משפטי חיצונ