סימיתה בן-מוחא

יועצת משפטית בכירה, חברת OPSWAT

ניהול קריירה ליועמ"שים

המושג מרחב הסייבר מתייחס לרשת האינטרנט כפלטפורמה המרכזית להעברת מידע ונתונים ממקום למקום ללא מגבלה פיזית או גאוגרפית. העברת המידע מתבצעת בין מגוון שחקנים: יחידים, תאגידים וממשלות ובין מגוון סביבות עבודה: וירטואליות ופיזיות, לרבות קווי ייצור ותשתיות חיוניות.

הצורך בקיומו של מרחב הסייבר ובפרט החיבור לאינטרנט, הפך כה בסיסי עד שהאו"ם הכליל אותו כאחד משבעה עשר היעדים לפיתוח בר-קיימא (SDGs), יעד 9 – תעשיות, חדשנות ותשתיות. בהצבת יעד זה, שואף האו"ם בין היתר לעודד בנייה של תשתית עמידה (resilient), תוך הגדלה משמעותית של הגישה לטכנולוגיות מידע וגישה אוניברסלית לאינטרנט, שהפכו הכרחיים להתנהלות יומיומית בחברה המודרנית.

המאפיינים של מרחב הסייבר שמקנים לו יתרונות רבים, הם גם אלה שהופכים אותו חשוף לאפשרות של מתקפות סייבר במגוון תצורות. מציאות זו, מטילה על כל ארגון את החובה להבטיח כי מרחב הסייבר שלו מוגן ומאובטח: ראשית, נדרש הארגון לזהות ולהגדיר את סיכוני הסייבר שלו. שנית, על הארגון לבנות ולהטמיע תהליכים לניהול סיכוני הסייבר ולהתמודדות עם מתקפות סייבר. לבסוף, על הארגון לפעול להגברת המודעות לסיכוני הסייבר, לרבות באמצעות הדרכות ותרגילים. פעולות שכאלה, לא רק מעלות את רמת החוסן הארגוני אלא גם מבטיחות שהארגון פועל באופן אחראי ובר-קיימא.

ליועצים המשפטיים תפקיד חשוב בהטמעת תוכנית סייבר, לצד מנהלי מערכות המידע ואבטחת המידע של הארגון. על היועצים המשפטיים:

1. ללמוד ולייעץ לארגון בדבר חקיקה מקומית ובינלאומית הקשורה באבטחת מידע וסיכוני סייבר. הבנת החקיקה הקיימת, לרבות עדכונים לחקיקה (בין היתר באמצעות משרדי עורכי דין מקומיים), הכרחית להגדרת יעדי ההגנה העיקריים של הארגון וקביעת רמות ההגנה הנדרשות עבורם.
2. לשמש שומרי סף בהתקשרויות עם מחזיקי עניין, על מנת להבטיח כי החובה לציית לדרישות אבטחת המידע, כפי שהוגדרו על ידי הארגון, מיושמת לאורך כל שרשרת הערך של הארגון, לרבות עובדים, ספקים, יועצים ושותפים, בין היתר, על ידי הכללת סעיפים רלוונטיים בהסכמי ההתקשרות.
3. לסייע בהטמעת תוכנית ציות, הכוללת אכיפה של מדיניות אבטחת המידע והגנת הסייבר כפי שנקבעה על ידי הארגון, לרבות בחינתה ואישורה של מדיניות זו על ידי הנהלת החברה, עריכת ביקורת וביצוע עדכונים למדיניות זו באופן שוטף.

על ידי סיוע בהטמעת מדיניות סייבר ואכיפתה, לוקחים היועצים המשפטיים חלק משמעותי בהגנה על הרציפות התפקודית של הארגון ויישום מדיניות של פיתוח בר-קיימא.