ספיר פינסקי

יועצת משפטית, חברת ZIM

עבודה בתוך ארגונים גדולים

עבודה בתוך ארגון גדול יכולה להציע שפע של הזדמנויות ואתגרים ליועצים משפטיים ולעובדים בכלל. אחד היתרונות העיקריים של עבודה בארגון גדול הוא החשיפה למגוון פעולות עסקיות, תהליכים ארגוניים רבים ומגוון רחב של עובדים, הקיימים בעיקר בארגונים גדולים. יתרון נוסף הרלוונטי בעיקר ליועצים משפטיים הוא שלרוב בארגונים גדולים קיים צוות כך שהיועץ המשפטי לא פועל לבדו ואינו פונקציה יחידה, אלא הוא חלק מצוות.

עם זאת, הגודל והמבנה של ארגונים גדולים יכולים להציב מספר אתגרים כאשר שניים מרכזיים הם –

תהליכי קבלת החלטות מורכבים

ככל שקבלת החלטות דורשת מעורבות של מספר גדול יותר של גורמים ומחלקות, התהליכים עשויים להיות מורכבים ואיטיים, ומעוכבים על ידי הבירוקטריה הארגונית. קידום עסקאות משמעותיות, שינויים בארגון או יישום רעיונות חדשים יכולים להיות משימה מאתגרת, ונדרשת סבלנות, התמדה ושליטה בפוליטיקה הארגונית.

חוסר ידע ופערי תקשורת בין מחלקות שונות בארגון

ככל שארגון גדול יותר, מספר המחלקות גדל ואיתן ההתמקצעות לתחומי פעילות. לעיתים עשוי להיווצר קושי בפתרון בעיה שכן הידע הנדרש לא הועבר בצורה מספקת בין מחלקות רלוונטיות. לכן כאשר מקדמים מהלך עסקי או שינוי מדיניות בארגון נדרש תחילה למפות את הגורמים הרלוונטיים הישירים והעקיפים וזאת על מנת לקבל את כל המידע הדרוש.

תהליכי קבלת החלטות מורכבים ופערי תקשורת בין מחלקות משפיעים באופן דרמטי על עבודת היועץ המשפטי אשר צריך לפעול על בסיס המידע המועבר אליו ולקדם עסקאות ומהלכים בחברה.
על אף הקשיים שצויינו, היועץ המשפטי יכול לעזור לארגון הגדול להתגבר על שני אתגרים אלו מאחר והיועץ המשפטי נמצא בצמתים חשובות בחיי החברה, בעת קבלת החלטות עסקיות ותהליכים המתרחשים בארגון. כמו כן, היועץ המשפטי נמצא בקשר עם מחלקות שונות ולכן יכול לנווט את המסרים המועברים. הדבר רלוונטי במיוחד ליועץ המשפטי הראשי אשר רואה את התמונה הכללית ונמצא בקשר עם מספר רב של גורמים ומחלקות בארגון, ולעיתים אף חבר הנהלה.

לסיכום, לצד האתגרים שתוארו לעיל עבודה בארגונים גדולים מביאה איתה גם הזדמנויות. תפקיד היועץ המשפטי בארגון גדול, תורם באופן משמעותי להצלחה ולקיימות הכוללת של הארגון בסביבה עסקית מורכבת ומתפתחת, ועשוי להשפיע באופן משמעותי על היקף האתגרים שתוארו לעיל.