קרן קופרמן נחום

מנהלת תחום דיני העבודה, חברת ICL

שוויון הזדמנויות בעבודה

שוויון הזדמנויות בעבודה הינו נושא שחייב להישאר במודעות ודורש תחזוקה מתמדת של היועץ המשפטי. מטרת המחוקק היא להגן על כבודה של קבוצה המופלית לרעה או אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותן להשתתפות שוויונית ופעילה בעולם העבודה תוך מתן מענה הולם לצרכים המיוחדים, ומיצוי מלוא היכולת של אותה קבוצה.

בשנים האחרונות חל שינוי והחברה מחויבת להגן אקטיבית על הזכות של אנשים עם מוגבלות להשתתפות שוויונית בשוק העבודה ואף לפעול אקטיבית על מנת לשלבם עובדים ולעמוד במכסות שנקבעו בחוק. חברה המעסיקה מעל ל-100 עובדים, חל עליה צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, לפי צו זה, על חברה מוטלת החובה להעסיק 3% מקרב עובדיה אנשים עם מוגבלות, ומוטלת עליה חובה למנות אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות במקום העבודה לצורך שילוב אנשים עם מוגבלות. על ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות להתאים פיזית את מקום העבודה לצרכי העובד, להתאים בעבורו ציוד שיתאים למוגבלותו, להתאים את נהלי העבודה לעובד ושעות העבודה ומתן לעובד עם מוגבלות ולא לנקוט בגישה פסיבית בנושא.

לנו כיועצים משפטים יש חובה לעמוד על המשמר ולכוון ולהבהיר, למדתי שהדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות – לרוב חברה או מנהל לא מתכוון במודע להפלות או תופס את עצמו כמפלה אבל בפועל לעיתים זו התוצאה. במקרים כאלו לנושא החוקי מצטרף כמובן הנושא התדמיתי.

לכן ההמלצה שלי היא לנקוט בגישה פרואקטיבית. אני מעבירה מידי שנה הכשרות למנהלים חדשים בהן יש התייחסות רחבה לנושא של שוויון הזדמנויות בעבודה. אנחנו מתרגלים מה כדאי ומה פחות כדאי לשאול בראיון עבודה ובשיחות אישיות. על איזה רקע מותר לקדם עובדים וכיצד נכון למשב עובד הסובל ממוגבלות. המנהלים מאוד מעורבים ושואלים הרבה שאלות ומתעוררים דיונים מעניינים בנושא.

בנוסף, נערכות הכשרות מעמיקות יותר לצוותי גיוס ומשאבי אנוש במהלכן אני סוקרת את הפסיקה העדכנית בנושא שוויון הזדמנויות על מנת ללמוד ממקרים שנידונו באותם פסקי דין וכיצד נכון היה לפעול. במקרה בהן מגיעות תלונות על הפליה מצד עובד או עובד קבלן, התלונה נבחנת בצורה מעמיקה על ידי גורם מקצועי אובייקטיבי והמסקנות מיושמות רוחבית.

בכל התהליכים הרוחביים בארגון נלקח בחשבון הנושא של שוויון הזדמנויות בעבודה ונעשה מאמץ כן ואמיתי לבחון את האפשרות לקדם עובדים מקבוצות שמופלות לרעה.

מלבד העובדה שזו הדרך החוקית לפעול, התנהלות זו מגבירה את תחושת ההוגנות והמחוברות לחברה.