רינת בר-אל

יועצת משפטית, עמותת יעדים לצפון ומנהלת פורום היועמ"שים בעמותות

תפקיד היועץ המשפטי הפנימי בארגונים חברתיים

לא מובן מאליו – זו הסיסמא כאשר מדובר כמעט בכל תפקיד בארגון חברתי, ובפרט – בתפקיד הייעוץ המשפטי. ראשית, זה לא מובן מאליו שיש פונקציה של ייעוץ משפטי בעמותה, הגם שזהו תפקיד מהותי מאין כמוהו, המהווה נקודת איזון משמעותית עבור המנכ"ל וההנהלה. שנית, גם התפקיד המסורתי של הייעוץ המשפטי הפנימי לא נותר בעינו כאשר קיים בעמותה, אלא לרוב מאגד לתוכו עוד אחריות רבה ו"מיני" תפקידים נוספים, ובהם – משאבי אנוש, כספים, פיתוח משאבים ועוד.

בעולם החברתי בישראל, נושא השקיפות וטוהר המידות מהווה אבן יסוד. הדיונים בישיבות ההנהלה של ארגונים חברתיים סובבים בעיקרם סביב יכולת ההשפעה וסל הערכים של העמותה כנושאים עקרוניים, זאת בניגוד לישיבות הנהלה של ארגונים מסחריים – שם נדונים כמובן היבטים עסקיים הקשורים להצלחה המסחרית של הארגון.

הנ"ל בא לידי ביטוי בכל נושא ונושא, החל מהחלטה אם לגשת למכרז מסוים, הגם שהוא הפסדי אך נוגע באופי העמותה ומקבלי השירות, וכלה בנוהל ימי מחלה – בשיח אשר גולש מעבר לחובה החוקית, לאפשרות תשלום ימי מחלה מהיום הראשון וכיצד זה מביא לידי ביטוי את רמת האמון בעובדים.

למעשה, היועמ"שית בעמותה צריכה שתהיה לה, בראש ובראשונה, הבנה עמוקה לגבי פעילות העמותה, תוכן השירותים הניתנים, קהל היעד וייחודיות העובדים. הבנה זו מאפשרת ליועצת המשפטית את היכולת לייעץ כנדרש בסוגיות הרבות העולות מפעם לפעם. מומחיות משפטית לא תספק לשם מילוי התפקיד המאתגר הזה, כי אם סתגלנות וגמישות מחשבתית.

לצד זה, היועצת המשפטית בעמותה צריכה לסגל לעצמה יכולות לימוד עצמי ומהיר, לדעת לפעול בגמישות ולמצוא פתרונות למצבים מורכבים לבעיות, ובמקביל להציג את המצב המשפטי כפי שהוא ולהתריע מפני פעולות שנוגדות את הדין.

כפי שכולנו ראינו במיוחד בתקופה האחרונה, עשייתם של הארגונים החברתיים בישראל הינה מגוונת, מסורה ומשמעותית עד מאוד. לכן, תפקיד הייעוץ המשפטי בעמותות הוא מאתגר מאוד ותמיד נמצא בתווך בין הרצון לאפשר חופש פעולה לקדם את מטרות העמותה לבין מגבלות החוק והרגולציה.

בתור יועמ"שית בעמותות, אין נוסחה מובנת מאליה – צריך לבחון כל סוגיה מחדש ולתת את הדעת מבחינת האירועים הסביבתיים. בנוסף, חשוב לשים לב לתת שירות איכותי, מקצועי ומכבד לכל אדם – בין אם מדובר בקולגות, בעובדים או באוכלוסיית היעד שמקבלת את השירותים הניתנים ע"י העמותה.

על אף האתגרים הרבים, כמובן שהעבודה בעמותה מספקת ערך מהותי ומשמעותי כאשר כולם עובדים יחד למטרה משותפת של עשיית טוב.