שרון יאורי

יועצת משפטית ראשית קבוצת פריוריטי

דיני עבודה (ישראל) – הליך שימוע

עולם דיני העבודה בישראל הינו עולם מסועף, המושפע ממגוון רחב של חוקים, תקנות, צווים ופסיקה, אנו נתמקד בהליך סיום העסקה ובמסגרתו בהליך השימוע כיוון שזהו הליך נפוץ המתרחש בכל חברה.
אחת מחובותיה של חברה, כאשר היא מעוניינת לסיים העסקה של עובד, הינה לזמנו להליך שימוע. חובה זו הינה יציר הפסיקה, מטרתה להעניק לעובד הזדמנות להציג טיעוניו בטרם תקבל החברה החלטה אם לסיים את העסקתו אם לאו.
הסיבות לזימון עובד להליך שימוע יכולות להיות נעוצות בהתנהלותו של העובד – חוסר שביעות רצון מעבודתו, מיחסיו עם הממונים או קולגות וכיוצב', ומנגד הסיבות הקשורות לסטטוס של החברה, קרי אם נדרשת לצמצומים בכוח האדם או אם סוגרת את פעילותה, בין אם החברה בוחנת את פיטורי העובד בשל התנהלותו ובין אם הסיבה נעוצה בסטטוס של החברה, יש לקיים שימוע על פי כללי הפסיקה.
להלן כללים בסיסיים של הליך השימוע בשל התנהלות העובד:
1. ככל ועולות בעיות הכרוכות בהתנהלות העובד, מומלץ לקיים עימו שיחות, לתעדן בכתב ואף לשלוח לעובד סיכום כאשר בשיחות יש לשקף ציפייה ברורה לשיפור מצידו של העובד, בהתאם לסיבת חוסר שביעות הרצון, יותר סיכומי שיחה יספקו לחברה בסיס איתן יותר בזימון העובד לשימוע.

2. כאשר בידי החברה מספר סיכומי שיחה כאמור לעיל ניתן לזמן את העובד לשימוע.

3. ההמלצה היא לשלוח מכתב זימון לשימוע לכל הפחות 48 שעות לפני קיום שיחת השימוע, וכאשר מדובר בעובדים בכירים או בעלי ותק מומלץ על פרק זמן ארוך יותר. על הזימון לשימוע לכלול, את הנתונים הבאים: שעה, מיקום ועם מי יתקיים השימוע, הסיבות לזימון לשימוע בצירוף דוגמאות, אפשרות של העובד לצרף לשיחת השימוע אדם מטעמו, אפשרות של העובד לדחות את מועד השימוע, להגיב לשימוע בכתב או לחלופין לוותר על זכות השימוע. אין להעלות במסגרת שיחת השימוע סיבות שלא הופיעו בזימון לשימוע.

4. במסגרת ניהול שיחת השימוע יש להיצמד לסיבות שהועלו במכתב הזימון ולהקשיב לטיעוניו של העובד, מומלץ להקליט את השיחה ולהוציא פרוטוקול המסכם את שיחת שימוע ולהעבירו לידי העובד.

5. ״לב פתוח ונפש חפצה" זהו משפט המפתח כאשר מזמנים עובד לשימוע, משמעותו שיש לאפשר לעובד להשמיע את טענותיו באשר לכוונה לסיים העסקתו, על החברה להקשיב לטיעוני העובד ולשקול אותם בטרם קבלת החלטה בעניינו.

6. מאוד חשוב שלא לציין שהוחלט על פיטוריו של העובד עוד בטרם התקבלה החלטה לאחר שיחת השימוע.

7. לאחר סיום שיחת השימוע יש לקבל החלטה באם לסיים העסקתו של העובד אם לאו ולהעבירה בכתב לעובד. יש להמתין לכל הפחות 24 שעות עבודה בטרם תועבר החלטת השימוע בכתב לעובד, בשים לב שכאשר מדובר בעובדים בכירים יותר, מצופה שקבלת ההחלטה תארך יותר זמן.
מאמר זה סוקר את הכללים הבסיסים לזימון לשימוע ואינו מהווה ייעוץ משפטי.